Warto wiedzieć Wymiana klocków hamulcowych ⚠️⚠️
Należy pamiętać, że nowe klocki musimy sobie sprawić również wtedy, kiedy wymieniamy tarczę. Nawet jeżeli nasze klocki przejeździły ułamek tego, co przewidział dla nich producent, ich współpraca z nową tarczą może sprawiać problemy, ponieważ system po wymianie wymaga odpowiedniego dotarcia. Specjaliści zalecają, by wymieniać tarcze hamulcowe co dwie wymiany klocków i w ten sposób uniknąć problemów. Części zamienne do układu hamulcowego łatwo pozyskać i nie są drogie.
Wymiana oleju w silniku. Take a look at 10 free no deposit spins

Mechanicy i specjaliści radzą, aby w autach, które są przede wszystkim eksploatowane w mieście, wymieniać olej częściej, co 10 – 12 tys. km przebiegu.

Zaleca się, aby w samochodach z instalacją gazową wymieniać olej co 10 tys. km przebiegu.

Co z samochodami, które nie są eksploatowane przez większą część roku i pokonują najwyżej kilkaset kilometrów, albo w ogóle nie jeżdżą? W takich autach należy dokonywać wymiany raz na rok.

Warto wiedzieć Wymiana rozrządu

Jeże­li kupu­je­cie auto uży­wa­ne, któ­re­go histo­ria jest nie­pew­na, war­to wymie­nić roz­rząd “na wszel­ki wypa­dek”. Jeśli nie da się okre­ślić w 100% momen­tu ostat­niej zmia­ny (np. na pod­sta­wie książ­ki ser­wi­so­wej lub fak­tu­ry), roz­sąd­niej wydać pie­nią­dze na wymia­nę roz­rzą­du, niż na remont całe­go sil­ni­ka. Co waż­ne — oce­na sta­nu roz­rzą­du nie jest moż­li­wa na pod­sta­wie jego oglę­dzin w ser­wi­sie. Pasek wyglą­da­ją­cy na pierw­szy rzut oka na dobry może w prak­ty­ce być już w koń­co­wej fazie swo­je­go żywo­ta i tyl­ko czy­hać na moment, aż zruj­nu­je motor Wasze­go samo­cho­du. Lepiej zapo­bie­gać, niż leczyć, dla­te­go tak istot­ne jest pil­no­wa­nie ter­mi­nów zale­ca­nych przez pro­du­cen­ta.

Wyważanie kół

Złe wyważenie opon negatywnie wpływa na jazdę samochodem. Do najczęściej spotykanych skutków takiej jazdy należą:

szybsze zużycie się amortyzatorów, łożysk, drążków kierowniczych i opon,

pogorszona kierowalność pojazdu oraz wydłużona droga hamowania,

słabsza przyczepność,

obniżony komfort jazdy.

Najczęstsze objawy to:

drganie całego nadwozia oraz wrażenie zarzucania tyłu pojazdu przy ostrych zakrętach (niewyważenie tylnych kół),

drganie kierownicy (w przypadku niewyważenia przednich kół) – niekiedy znikają one wraz ze wzrostem prędkości,

nietypowe zużycie bieżnika,

charakterystyczny szum.

Warto wiedzieć Wymiana paska klinowego ⚠️⚠️⚠️

Widoczne pęknięcia i przetarcia, piszczenie paska w czasie pracy, pogorszenie ładowania akumulatora czy obniżenie sprawności pracy klimatyzacji – to objawy zużytego paska klinowego. Wymiana staje się koniecznością. Sama czynność wymiany nie należy jednak do najprostszych. Pasek, w zależności od modelu pojazdu, napędza wiele ważnych urządzeń m.in. sprężarkę klimatyzacji, pompę wspomagania układu kierowniczego, pompę układu chłodzącego czy alternator. Dlatego ważne jest, aby pasek zawsze był w dobrym stanie.
Konserwacja podwozia 

Profesjonalne zabezpieczenie antykorozyjne nie jest możliwe do wykonania we własnym zakresie. Dlatego warto powierzyć to zadanie specjalistom, są w stanie zażegnać ten problem na dobre. Profesjonalna konserwacja profili zamkniętych i konserwacja podwozia wydłuża czas eksploatacji pojazdu, zmniejsza koszty serwisowania, poprawia bezpieczeństwo i wygląd samochodu.